لگوی شرکت لگراند

شرکت لگراند به عنوان متخصص جهانی زیرساختهای الکتریکی و دیجیتال ساختمان،ارائه کننده کامل همه تجهیزات و سیستمهای یکپارچه (end-to-end) از کلیدهای حفاظتی تا سوکت های جریان ضعیف میباشد که منجر به صرفه جویی مشتریان در هزینه، و از بین رفتن ریسک و تاخیر ناشی از خرید محصول از تولیدکنندگان مختلف ،می گردد.

شرکت اندیشه برتر توسعه ارتباطات نیز به عنوان نماینده رسمی لگراند فرانسه در ایران کلیه خدمات مشاوره خرید ،فروش ،نصب و خدمات پس از فروش محصولات لگراند رادر ایران انجام داده و با شرکتها و سازمانهای شاخته شده ای در این راستا همکاری کرده است.