مدیریت روشنایی

مدیریت روشنایی

لگراند با توجه به نیازهای مصرف کنندگان، راهکارهایی پایدار و یکپارچه را برای بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها، کاهش هزینه های انرژی و حفاظت از محیط زیست ارائه میدهد. علاوه بر این، راهکارهای روشنایی اضطراری، ترکیبی از ایمنی و بهینه سازی مصرف انرژی را با ارائه انواع چراغهای اضطراری در ساختمانهایی با کاربری های مختلف، فراهم میکند.

در حال نمایش یک نتیجه