لگراند

لگراند به عنوان متخصص جهانی زیرساختهای الکتریکی و دیجیتال ساختمان، فعالیت خود را از سال 1865 در فرانسه آغاز کرد و به تدریج با تولید کلیدهای روشنایی، فعالیت خود را در بازار خارج از فرانسه هم گسترش داد و امروزه دارای نزدیک به 150 شرکت تابعه در 90 کشور میباشد. یکی از مزیتهای رقابتی لگراند، ارائه کامل همه تجهیزات و سیستمهای یکپارچه (end-to-end) از کلیدهای حفاظتی تا سوکت های جریان ضعیف میباشد که منجر به صرفه جویی مشتریان در هزینه، ریسک و تاخیر ناشی از خرید محصول از تولیدکنندگان مختلف است. لگراند همواره جایگاه خود را به عنوان پیشرو بازار با گسترش ارتباطات با توزیع کنندگان، پیمانکاران و مشاوران پروژه های ساختمانی حفظ کرده است.