کابل کشی ساختار یافته

کابل کشی ساختار یافته لگراند

محصولات کابل کشی ساختاریافته لگراند، راهکارهایی برای مدیریت کابل کشی و ایجاد ساختار منظم برای نصب تجهیزات در محیط های مختلف کاری مانند ادارات، دفاتر کار، ساختمانهای تجاری و… هستند . لگراند در کنار توجه به زیبایی محصولات، نکاتی مانند راحتی و سرعت نصب، عملکرد بهینه و کاربردهای چند منظوره این گروه از محصولات در محیط هایی با کاربری های مختلف را مدنظر قرار داده است.