كنترل دسترسی

كنترل دسترسی

محیطهایی مانند مراکز داده و اتاق های سرور، فضاهایی حساس هستند که راهکارهای بهینه برای حفاظت و امنیت آنها ضروری میباشند. محصولات کنترل دسترسی لگراند در کنار سیستم های نظارت تصویری، راهکارهایی جامع را برای ایجاد امنیت لازم و کنترل بهینه این فضاها فراهم میکنند.

در حال نمایش یک نتیجه