محصولات خانگی و هتلی

محصولات خانگی و هتلی

لگراند به عنوان پیشرو در بازار جهانی کلید و پریز و سیستم های خانگی،همواره به دنبال نوآوری و ارائه طرح ها و راهکارهای جدید در محصولات خانگی و هتلی بوده است. تنوع طرح، رنگ و کاربردهای متنوع این محصولات، پروژه هایی با کاربری های مختلف اعم از هتل ها، ساختمانهای مسکونی، مراکز تجاری، صنعتی، آموزشی و درمانی را پوشش میدهد.