پچ کوردهای فیبر نوری

پچ پنل فیبر نوری
پچ پنل فیبرنوری
ژانویه 3, 2017
مینی ترانکینگهای لگراند
مینی ترانکینگ
ژانویه 29, 2017

پچ کوردهای فیبر نوری

پچ کوردهای فیبر نوری لگراند برای ارتباط بین پچ پنل ها، ارتباط بین تجهیزات اکتیو با پچ پنل ها و همچنین برای استفاده کاربران ، مورد استفاده قرار می گیرند. لگراند پچ پنل های سینگل مود و مالتی مود با کانکتورهای SC,LC, ST تولید و عرضه میکند.