انواع کابل شبکه لگراند
انواع کابل شبکه
ژانویه 3, 2017
تجهیزات جانبی شبکه مسی
تجهیزات جانبی شبکه مسی
ژانویه 3, 2017

پچ پنل

پچ پنل های لگراند با استانداردهای cat5, cat6 و cat6a و در انواع UTP,STP  به صورت کامل یا به صورت آماده نصب مکانیزم ارائه شده و برای مدیریت کابل کشی و آرایش داخل رک مورد استفاده قرار می گیرند.