پچ پنل فیبرنوری

کابل فیبر نوری لگراند
کابل فیبرنوری
ژانویه 3, 2017
پچ کوردهای فیبر نوری لگراند
پچ کوردهای فیبر نوری
ژانویه 3, 2017

پچ پنل فیبرنوری

پچ پنل های فیبر نوری برای ارتباط بین کابل های فیبر نوری و تجهیزات اکتیو شبکه بکار میروند. این پچ پنل ها با ظرفیت های مختلف (حداکثر تا 48 فیبر) و با انواع مختلف کانکتور (LC-SC-ST) ارائه میشوند.