مینی ترانکینگ

پچ کوردهای فیبر نوری لگراند
پچ کوردهای فیبر نوری
ژانویه 3, 2017
ترانکینگهای لگراند (Legrand Trunkings)
ترانکینگ
ژانویه 29, 2017

مینی ترانکینگ

مینی ترانکینگهای لگراند با تنوع اتصالات و بدون تولید دودهای سمی ،برای اجرای سیستمهای توزیع روکار در مکانهایی مانند بیمارستان ها، محیط های اداری و آموزشی حتی صنعتی که محدودیت نصب داشته و همزمان نیازمند ایمنی بالایی هستند ،مناسب می باشند.