رک و کابینتهای لگراند

ترانکینگهای لگراند (Legrand Trunkings)
ترانکینگ
ژانویه 29, 2017
floor box
باکس های توزیع نصب در کف
ژانویه 29, 2017

رک و کابینتهای لگراند

رکهای لگراند در طرحها ، رنگهای متنوع ودر دو نوع دیواری و ایستاده و در سایزهای 6 – 21 در نوع دیواری و 24 – 47 در نوع ایستاده میباشد که این دو نوع از رکها در عمق های مختلف قابل ارائه می باشد.