خروجی های برق و شبکه رومیزی

ستون و مینی ستونهای لگراند
ستون و مینی ستون
ژانویه 29, 2017
تجهیزات بیمارستانی لگراند
تجهیزات بیمارستانی
ژانویه 29, 2017

خروجی های برق و شبکه رومیزی

این خروجی ها در انواع مختلف، امکان توزیع برق، دیتا، صوت و تصویر را بر روی میز های کاری در محیط های اداری، فراهم میکنند. این مکانیزم ها میتوانند همزمان بر روی یک باکس نصب شوند و پاسخگوی نیازهای کاربران باشند. باکس های پاپ آپ، علاوه بر امکان نصب رومیزی، قابلیت نصب بر روی کف کاذب یا بتنی را هم دارند. همچنین این باکس ها میتوانند به صورت خالی و بدون مکانیزم نصب شوند تا در آینده و در زمان بهره برداری از پروژه، مکانیزم های مورد نظر کاربران با توجه به نیاز آنها داخل باکس نصب شوند.