باکس های توزیع نصب در کف

رکهای لگراند
رک و کابینتهای لگراند
ژانویه 29, 2017
ستون و مینی ستونهای لگراند
ستون و مینی ستون
ژانویه 29, 2017

باکس های توزیع نصب در کف

باکس های توزیع نصب در کف لگراند در انواع مختلف (روکار، توکار، نصب در کف کاذب یا بتنی، بصورت خالی و آماده نصب مکانیزم های مختلف یا با مکانیزم های نصب شده) در سایزها و شکل های مختلف ارائه میشوند. این باکس ها با قلبلیت نصب همراه با ترانکینگ های کفی لگراند، در انواع محیط های اداری، آموزشی، درمانی و… قابل استفاده هستند. این گروه از محصولات لگراند علاوه بر تطابق با استانداردهای حفاظتی، انتخاب های متنوعی را از نظر اندازه و شکل ظاهری در اختیار طراحان پروژه ها قرار میدهند. قابلیت انعطاف این محصولات باعث میشوند تا طراحان برای نصب هر نوع از خروجی های برق، دیتا، صوت و تصویر، به راحتی تصمیم گیری کنند و یا در زمان بهره برداری از پروژه، کاربری این باکس ها را با توجه به تغییر نیازهای فنی، عوض کنند.