انواع کابل شبکه

پچ کوردهای مسی لگراند
پچ کورد مسی
ژانویه 3, 2017
پچ پنل لگراند
پچ پنل
ژانویه 3, 2017

انواع کابل شبکه

لگراند طیف وسیعی از انواع کابل شبکه مسی را با استانداردهای مختلف (cat5, cat6, cat6a, cat7) با انواع مختلف حفاظت (u/utp, sf/utp, s/ftp, ftp) ارائه می کند.