انواع مکانیزم شبکه

تجهیزات جانبی شبکه مسی
تجهیزات جانبی شبکه مسی
ژانویه 3, 2017
کابل فیبر نوری لگراند
کابل فیبرنوری
ژانویه 3, 2017

انواع مکانیزم شبکه

انواع مکانیزم شبکه لگراند با استانداردهای cat5, cat6 و cat6a و در انواع utp, sftp ارائه میشوند. با توجه به محل نصب و نحوه قرار گرفتن مکانیزم ها در داخل یک کادر، میتوان از انواع یک ماژول (باریک) و یا دو ماژول (پهن) مکانیزم ها استفاده کرد.