مدیریت روشنایی لگراند

باسداکت (BusDuct) لگراند
باسداکت (Bus Duct)
ژوئن 1, 2017
سینی کابل
سینی کابل
ژوئن 7, 2017

مدیریت روشنایی لگراند

لگراند با توجه به نیازهای مصرف کنندگان، راهکارهایی پایدار و یکپارچه را برای بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها، کاهش هزینه های انرژی و حفاظت از محیط زیست ارائه میدهد. علاوه بر این، راهکارهای روشنایی اضطراری، ترکیبی از ایمنی و بهینه سازی مصرف انرژی را با ارائه انواع چراغهای اضطراری در ساختمانهایی با کاربری های مختلف، فراهم میکند.