خانواده کلید و پریزهای ولنا

خانواده کلید و پریزهای آرتئور
ژانویه 30, 2017
خانواده پلکسو (plexo)
خانواده پلکسو (Plexo)
ژانویه 30, 2017

خانواده کلید و پریزهای ولنا

خانواده کلید و پریزهای ولنا دارای طیف گسترده ای از مکانیزم های مختلف و تنوع طرح و رنگ است که منجر به سازگاری آن با هر نوع سلیقه ای میشود. نصب آسان و قیمت مناسب ولنا، این خانواده را به کلید و پریزهایی مناسب برای پروژه های مسکونی و اداری تبدیل کرده است.