سیستم کنترل دسترسی

دیتاسنتر لگراند (legrand)
دیتاسنتر لگراند (legrand)
می 29, 2017
سیستمهای هوشمند خانگی و هتلی لگراند (legrand)
سیستمهای هوشمند خانگی و هتلی
می 31, 2017

سیستم کنترل دسترسی

سیستم کنترل دسترسی لگراند هم بصورت کیت های آماده stand-alone برای کنترل یک در و هم بصورت متمرکز و برای کنترل حداکثر 256 در (از طریق نرم افزار نظارتی) ارائه میشود.