سیستم کابل کشی شبكه

سیستم کابل کشی شبکه لگراند

سیستم کابل کشی شبكه لگراند (LCS2) شامل راهکارهای مسی (cat5e, cat6, cat6a) فیبر نوری، راهکارهای بیسیم و همچنین رکها و کابینتها است و به گونه ای طراحی شده است که عملکرد بهینه داشته باشد. مزیت این گروه از محصولات لگراند سازگاری با محصولات دیگر مانند مدیریت کابل کشی، سیستم ترانکینگ و دیگر تجهیزات کابل کشی ساختار یافته لگراند است که منجر به ارائه راهکارهای کامل و جامع به مشتریان میشود. راهکارهایی که از اتاق سرور تا محل فعالیت کاربران را پوشش میدهند.