رک و کابینت

رک و کابینت های لگراند

رک و کابینت های لگراند به مدیریت بهینه کابل کشی ساختار یافته لگراند کمک میکنند. این رک ها میتوانند دارای انواع دسترسی از درب ها، پنلهای جانبی و همچنین دسترسی های از پیش تعبیه شده باشند. کابینت های دیواری لگراند همراه با ظاهر زیبا قابلیت نصب در هر مکانی از ساختمانها را دارند.

در حال نمایش یک نتیجه