تجهیزات اداری و بیمارستانی

تجهیزات اداری و بیمارستانی لگراند

تجهیزات اداری و بیمارستانی لگراند با نصب در کنار دیگر محصولات گروه کابل کشی ساختار یافته و یا به تنهایی ، جهت راحتی کاربران و عملکرد بهینه مورد استفاده قرار گرفته و با روش هایی نوآورانه و منطبق با معماری انواع محیط های اداری و بیمارستان ها، به توزیع انرژی الکتریکی و داده های دیجیتال کمک می کنند.

در حال نمایش 4 نتیجه