سیستمهای هوشمند خانگی و هتلی

سیستمهای هوشمند خانگی و هتلی

كنترل متمركز محلی یا از راه دور كلیه عملكردها از طریق واسط كنترل با كاربری آسان از طریق سیستمهای هوشمند خانگی و هتلی لگراند (Legrand) انجام می پذیرد.

در حال نمایش یک نتیجه