باسداكت (BusDuct)

باسداكت (BusDuct)

باسداکت  لگراند – زوکینی در سه خانواده Low Power، Medium Power و High Power از 25 آمپر تا 5000 آمپر قابل ارائه هستند. سرعت، سادگی و انعطاف در نصب، ابعاد کوچک و دارا بودن گواهی استاندارد از کلیه موسسات معتبر اروپایی، از ویژگی های این محصول هستند.

نمایش یک نتیجه