انواع ترمینال

انواع ترمینال

انواع ترمینال های تابلویی لگراند برای اتصالات بین تجهیزات الکتریکی نصب شده در تابلوهای برق استفاده میشوند. این ترمینالها در دو نوع پیچی و اتوماتیک ارائه میشوند که شکل ظاهری و قطعات جانبی یکسانی دارند. قطعات جانبی این ترمینالها مانند مسدود کننده، جداکننده و نگهدارنده برچسب، امکان نصب کامل، ایمن و زیبا را در تابلوهای برق فراهم می کنند.

در حال نمایش یک نتیجه