کنترل دسترسی

کنترل دسترسی

اکسیس انواع محصولات کنترل دسترسی را جهت تکمیل سیستم نظارت تصویری شما ارائه میدهد .محصولات کنترل دسترسی اکسیس ، دامنه متنوعی از نیازها و کاربردها را ، از شناسایی و کنترل ورودی ها تا مدیریت دسترسی های  پیشرفته و ادغام با سیستم های دیگر پوشش میدهد .

در حال نمایش 4 نتیجه