مبدلهای آنالوگ به دیجیتال

مبدلهای آنالوگ به دیجیتال (Axis Encoder)

مبدلهای آنالوگ به دیجیتال اکسیس (axis encoder) ,راه حل تبدیل سیستم نظارتی آنالوگ به سیستم نظارت تصویری تحت شبکه می باشد .با راه کار مبدل های آنالوگ به دیجیتال ، قادر خواهید بود سیستم فعلی آنالوگ خود را با آخرین تکنولوژی IP هماهنگ کنید .
با استفاده از مبدلهای آنالوگ به دیجیتال بلافاصله از مزایای تصاویر تحت شبکه بهره مند شده و علاوه بر این زیر ساخت نظارت تصویری خود را با دوربینهای تحت شبکه ، نرم افزارها و دستگاههای ذخیره سازی توسعه داده و به روز رسانی کنید . یک مبدل به دوربینها متصل شده وسیگنالهای تصویری آنالوگ را به جریانهای دیجیتال تبدیل میکند و سپس آنها را تحت یک شبکه IP مانند LAN ، Internet و یا Intranet ارسال می کند .

در حال نمایش 5 نتیجه