دوربینهای ماژولار

دوربینهای ماژولار اکسیس با انعطاف پذیری بالا

دوربینهای ماژولار اکسیس به طور کلی از حسگر و ماژول اصلی تشکیل شده است.حسگر که همان  لنز و سنسور می باشد توسط یک کابل به ماژول اصلی متصل می شود.
مجزا بودن قطعات دوربین امکان نصب در مجیطهای کوچک و تنگ را فراهم میسازد و تنها چیزی  که در مکان نصب شده دوربین قابل مشاهده میباشد،یک لنز کوچک  می باشد.

در حال نمایش 5 نتیجه