تحلیل هوشمند تصاویر و برنامه های کاربردی دیگر

تحلیل هوشمند تصاویر

ACAP ( سیستم عامل برنامه های کاربردی دوربینهای اکسیس ) یک سیستم عامل باز است که بر روی اکثر دوربینهای اکسیس در دسترس میباشد و این امکان را فراهم میسازد تا برنامه های تحلیلی و دیگر برنامه های کاربردی ویژه امنیتی و نطارت تصویری مرتبط با نیازهای کاربر را به آنها اضافه نمود. نرم افزار های تحلیل هوشمند تصاویر یا Video Analytics برنامه های کاربردی هستند که برروی دوربین اضافه میشوند تا کاربر قابلیت آنالیز  هوشمند را بر روی تصویر داشته باشد با استفاده از تحلیل هوشمند در تصاویر امکان ردیابی و دسترسی دقیق تر به اطلاعات توسط کاربر و سازمان ها به حداکثر خود میرسد.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی ، میتوان از ابزارهایی در سطح دوربین، بصورت هوشمند بهره برد. بدین معنا که با آنالیز تصاویر دریافتی از دوربین ، سیستم بصورت اتوماتیک کاری انجام داده و یا هشداری به قسمت دیگر ارسال می نماید.

انالیز تصویری شامل موارد زیر می گردد:

-Video Motion Detection قابلیت تشخیص و شناسایی حرکت در منطقه دید دوربین

Face Detectionقابلیت تشخیص چهره

Plate Recognition- – قابلیت تشخیص پلاک خودرو

Auto Tracking- قابلیت تعقیب سوژه های در حال حرکت

People Counter- قابلیت شمارش افراد

Cross line Detectionقابلیت تشخیص ورود غیر قانونی به منطقه

در حال نمایش 4 نتیجه