اکسیس

اکسیس ارائه کننده مجموعه کاملی از محصولات شامل دوربین های امنیتی ، نرم افزارهای مدیریت تصاویر ، تبدیل کننده ویدئو، لوازم جانبی ، سیستم صوتی و محصولات کنترل دسترسی جهت نظارت حرفه ای میباشد
اکسیس از زمانی که اولین دوربین تحت شبکه جهان را در سال 1996 معرفی نمود به عنوان رهبر و پیشرو در بازار محصولات ویدئویی تحت شبکه باقی مانده است .