دوربینهای تحت شبکه

اکسیس طیف وسیعی از دوربینهای تحت شبکه اکسیس با کیفیتی بالا را ارائه میدهد که در برگیرنده دامنه وسیعی از نیازهای کاربردی ، از دوربینهای مقاوم جهت نصب در فضای بیرونی و شرایط ناملایم آب و هوایی تا محصولاتی جهت نصب به صورت مخفی در محیطهای حساس است .
این دوربینها با قابلیتهایی همچون HDTV – WDR – infrared – Lightfinder این امکان را فراهم میسازد که در شرایط نوری نامناسب تصویری واضح و شفاف داشته باشیم .
از ویژگی های پیشرفته دیگر این دوربینها میتوان از تجزیه و تحلیل ویدئو، مانند تشخیص حرکت، تشخیص صدا و تشخیص خرابکاری نام برد .